14. Schitul Feneş
Hram: „Sf. Nectarie” (9 noiemebrie) și „Sf. Luca al Crimeii” (11 iunie)
Adresa: Com. Armeneiş, sat Feneş, jud.Caraş-Severin, cod 327006
Numărul de vieţuitori: 4 (viaţă de obşte)
Acces rutier: DN Caransebeş – Băile Herculane (la 25 km de Caransebeş)
Acces feroviar: pe ruta Caransebneş – Băile Herculane, cu coborâre în staţia Armeniş
Posibilităţi de cazare: 10 persoane.
Stareţ: Protosinghel Rafael Mutrescu
Telefon: 0722508559
Printre primele schiturile care au apărut după 1989 se numeră şi Schitul Feneş, cu hramul Sf. Nectarie. Acest aşezământ monahal a luat fiinţă la iniţiativa preotului Constantin Bertea, vicar administrativ al Episcopiei Caransebeşului, în acea vreme, cu binecuvântarea părintelui Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, în anul 2001 şi prin osteneala monahiei Macrina Vieriu.

În clădirile dezafectate preluate de către Episcopia Caransebeşului s-a reuşit amenajarea unui paraclis, a unui corp de chilii, trapeză şi a unei anexe gospodăreşti.

În anul 2007 lucrările au stagnat şi din lipsă de personal, schitul şi-a încetat activitatea. Începând cu luna septembrie a anului 2008 viaţa monahală a revenit la lumină, cu 2 vieţuitori, schitul fiind transformat în schit de călugări, depunând eforturi de finalizare a lucrărilor începute în această aşezare. În prezent lucrările la biserica mare a așezământului monahal se află în curs de amenajare, sub îndrumarea ieromonahului Hristofor Abălașei.

Cadrul natural înconjurat de păduri de fag şi brad oferă un cadru prielnic pentru desfăşurarea de activităţi duhovniceşti, culturale şi sociale pentru credincioşii iubitori de spiritualitate ortodoxă.