15. Schitul Nicolinţ
Hram: „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” (26 octombrie)
Adresa: com. Nicolinţ, jud.Caraş-Severin, cod 327082
Numărul de vieţuitori: 12 (viaţă de obşte)
Acces rutier: Drumul interjudeţean Oraviţa – Moldova Nouă
Posibilităţi de cazare: în curs de amenajare
Stareţ: Monahia Tomaida Chirilă
Telefon: 0722656015
Acest aşezămănt monahal cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (26 octombrie) a fost amenajat într-un fost pichet grăniceresc de la frontiera cu Serbia, în anul 2003, la iniţiativa părintelui protopop al Oraviţei, Ion Văran. În scurtă vreme, Schitul Nicolinţ a devenit pentru credincioşii din zonă un reper spiritual.

Terenul, în suprafaţă de 1,5 ha, şi clădirile schitului au fost donate Episcopiei Caransebeşului de către Ministerul de Interne. În interiorul clădirii s-a amenajat un paraclis ce are 15 m lungime, 6 m lăţime şi 3,70 m înălţime. În exteriorul clădirii este o gospodărie anexă pentru creşterea păsărilor şi o magazie.

O amplă reînviere a schitului se datorează părintelui Ilie Pentoiu, venit din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, care a dat prin osteneala sa un elan de promovare a vieţii monastice şi în zona protopopiatului Oraviţa. Cu sprijinul Centrului Eparhial, dar şi prin osârdia părintelui stareţ, la schit s-au făcut reparaţii capitale: amenajarea paraclisului, iconostas sculptat şi pictură interioară.

La data de 30 octombrie 2009 a fost târnosit paraclisul schitului, iar în 24 septembrie 2010 s-a sfinţit pictura prin grija Întâistătătorului Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Lucian. Osteneala părintelui stareţ a fost evidenţiată şi răsplătită, fiindu-i acordat rangul de protosinghel. În prezent se continua amenajarea camerelor (chiliilor) care pot deveni spaţii de cazare pentru vizitatori şi se au în vedere activităţi cu tineretul, tabere de vară şi acţiuni cu caracter social.