Activitatea culturală

Sectorul Cultural şi Învățământ al Episcopiei Caransebeșului desfăşoară sub îndrumarea ierarhului o articulată activitate culturală, spiritual-artistică, editorială şi de evidenţiere a patrimoniului religios:

  • în perioada anilor 2006-2015 în Editura Episcopiei Caransebeşului sau în alte edituri s-au tipărit 65 de cărţi de teologie, istorie bisericească şi albume de artă;
  • s-a reluat apariţia anuarului „Calendarul Românului“, publicaţie istorică a Episcopiei Caransebeşului;
  • revista eparhială Foaia Diecezană are apariţie lunară şi s-a adaptat permanent la cerinţele cititorilor, atât în conţinut cât şi în grafică;
  • permanentizarea unor importante manifestări duhovniceşti, ştiinţifice şi cultural-artistice între care, la loc de cinste amintim Zilele Credinţei şi Culturii în Episcopia Caransebeşului, manifestare ce a susţinut în anul 2015 a IX-a ediţie. Această manifestare se organizează anual între Duminica Tomii, zi în care are loc sărbătorirea festivă a hramului noii catedrale Învierea Domnului din Caransebeş şi Duminica Mironosițelor, perioadă numită atât de sugestiv de Ierarhul nostru „săptămâna luminată de după Săptămâna Luminată”. În cadrul Zilelor Credinţei şi Culturii în Episcopia Caransebeșului, anual au avut loc simpozioane internaţionale ce au cuprins tematici diverse, în mod special teme omagiate la nivelul Patriarhiei Române şi comemorări istorice locale ale Eparhiei Banatului Montan; expoziţii de artă şi foto-documentare; Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron Cristea“, ajuns la ediţia a VI-a, Festivalul Internaţional pentru Copii şi Tineret „Timotei Popovici“, care a organizat ediţia a XXXIII-a, Festivalul de poezie în grai bănăţean „Credinţă şi lumină”, ca a avut în anul 2015 a VI-a ediţie, piese de teatru religios şi multe alte manifestări cuprinse anual în Agenda Culturală a Episcopiei Caransebeșului (peste 50 de evenimente /an);
  • organizarea unor pelerinaje la mănăstiri cu ocazia hramurilor, cel mai important eveniment de acest fel fiind Pelerinajul la Crucea de pe Muntele Mic, pelerinaj ajuns în anul 2015 la cea de-a X-a ediţie. Acesta se desfăşoară în fiecare an în ziua de prăznuire a Înălţării Sfintei Cruci, 14 septembrie;
  • începerea activităţii de înregistrare în format electronic a cărţilor din Biblioteca Eparhiei Caransebeşului. Biblioteca eparhială deţine un fond curent de carte de peste 30.000 exemplare de cărţi aflate în depozitul de studiu şi un fond special de carte veche de 4.971 de exemplare. Sunt foarte multe cărţi din secolul al XVII-lea şi chiar din secolul al XVI-lea. Fondul de carte veche mai cuprinde şi nenumărate cărţi vechi în limba latină, greacă, germană gotică, franceză. Până la începutul anului 2016, 13.082 unităţi bibliografice au fost înregistrate în baza de date electronică.
  • îmbogățirea arhivei Episcopiei Caransebeșului prin clasarea de noi fonduri arhivistice aparținând protopopiatelor istorice şi unor parohii. Pentru conservarea și protecția documentelor este în curs de amenajare un nou sediu avându-se în vedere scanarea și introducerea documentelor în format digitalizat;
  • evidenţierea patrimoniului cultural bisericesc prin restaurarea bisericilor monument istoric din Caransebeș şi din eparhie, înfiinţarea a două colecţii permanente de icoane vechi bănăţene: Colecţia de artă bisericească a Centrului Eparhial Caransebeş - în incinta Centrului Eparhial şi Colecţia de artă bisericească a Catedralei „Învierea Domnului” din Caransebeş - în demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului şi Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul”;
  • identificarea şi inventarierea obiectelor de patrimoniu din unităţile bisericeşti ale eparhiei prin derularea proiectului european ,,Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional” (implementat în perioada 01.07.2010-31.03.2013), în parteneriat cu Episcopia Severinului şi Strehaiei;