Sectorul Social - Filantropic, Misionar și Activități cu Tineretul

Activitatea Sectorului Social Misionar se desfășoară la standardele impuse de legislația în vigoare, stare de fapt certificată prin obținerea acreditării Episcopiei Caransebeșului ca furnizor de servicii sociale specializate, în urma certificatului de acreditare seria SF, nr. 002198 și a deciziei de ministru nr. 2339 din 8 Iulie 2015. Episcopia noastră se află în decurs de licențiere pentru serviciile sociale acreditate. Acest lucru a fost posibil prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare, dar mai cu seamă prin profesionalismul și efortul personalului angajat în furnizarea acestor servicii.

Sectorul dispune de două birouri: unul la Centrul Eparhial, iar cel de-al doilea la Protopopiatul Reșița. Birourile sunt deservite la Centrul Eparhial de Consilierul Social-Misionar, iar la Reșița de Inspectorul social și pentru activități cu tineretul.

În Episcopia Caransebeșului funcționează următoarele așezăminte sociale:

1. Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare”, oferă prin proiectele desfășurate, următoarele servicii sociale:

Centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri.

Centru maternal centrul este unul de tip rezidențial. În anul 2015 au beneficiat de serviciile noastre 16 mame cu 25 de copii. Parteneri în proiect sunt Episcopia Caransebeșului, Consiliul Județean Caraș-Severin, Consiliul Local Caransebeș, Spitalul Municipal Caransebeș, Societatea Femeilor Ortodoxe;

Centru de Incluziune Socială, serviciu care acordă consiliere și sprijin pentru persoanele aflate în dificultate;

Serviciu de Îngrijire la domiciliu având 30 de beneficiari;

Spălătorie socială având 78 de beneficiari

Centrul de educație si îngrijire Sfântul Vasile cel Mare - creșă, lucrările de amenajare fiind estimate a începe din primăvara anului 2016;

Atelier de icoane litografiate - asigură parte din fondurile necesare bunei desfășurări a activităților în complexul social.

2. Complexul Social Filantropic „Arhiereu Filaret Musta” ce funcționează pe lângă parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Caransebeș, cu serviciile:

Masa pe roți pentru bătrâni - 40 beneficiari;

Cantina socială de la sediul Femeilor Ortodoxe - benefiari 40 elevi;

Școala Duminicală - asigură activități cu copiii Duminica;

Centru comunitar - 20 de beneficiari;

Centru after school - beneficiari 20 elevi.

3. Grădinița cu program normal “Sfânta Filofteia”, Caransebeș

 • Episcopia Caransebeșului - pune la dispoziția copiilor spațiul destinat activităților didactice, asigură asistența religioasă și oferă periodic ajutoare materiale constând în rechizite;
 • Inspectoratul Județean Caraș-Severin - asigură salarizarea personalului didactic și auxiliar;
 • Primăria Caransebeș - susține cheltuielile de întreținere (energie electrică, gaz, apă, salubritate, etc).

În anul 2013 și 2014 Episcopia Caransebeșului a făcut ample lucrări de modernizare la clădirea în care funcționează grădinița.

4. Așezământul pentru bătrâni "Sfânta Treime", Glimboca - 44 beneficiari

5. Așezământul social eclesial „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Bocșa Română, protopopiatul Reșița. Așezământul este la stadiul de finisări exterioare și asigură zilnic masa de prânz pentru 22 elevi.

6. Cantina socială și Centrul de zi al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Oravița - 20 elevi;

7. Cantină socială și Centrul after school Anina a parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena - 20 de elevi.

8. Centrul de servicii comunitare „Sfântul Nicolae”, Mehadia, protopopiatul Băile Herculane - Prin acest proiect 10 beneficiari primesc o masă calda în fiecare zi.

9. Cantina socială și Centrul de zi al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”- Moldova Nouă - beneficiari 25 elevi.

10. Cantina socială și Centrul de zi al Parohiei Bârza, protopopiatul Băile Herculane - 14 beneficiari, elevi.

11. Cantina socială și Centrul de zi Sfânta Treime Oțelu Roșu - beneficiari 20 de elevi

12. Clinica Nera - Centrul pentru Cercetări în recuperare oncologică a Fundației „Sfânta Irina” Centrul este destinat bolnavilor aflați în recuperare după tratamente împotriva cancerului. Aceștia vor beneficia de o cură de 14 zile, pe durata căruia li se vor asigura servicii de psihoterapie, fizioterapie, kinetoterapie, dietoterapie, educare pentru menținerea unui stil corect de viață.

13. Așezământul Medical-Creștin Izvorul Tămăduirii, Marga. Așezământul este în construcție.

14. Așezământul Social Sfântul Ioan Maximovici - proiect în curs de implementare sub coordonarea personalului monahal al Mănăstirii „Sf. Cuv. Paraschiva”, Nera. Serviciul este de tip rezidențial fiind destinat protecției copiilor, în fiecare dintre cele 5 module putând fi găzduiți șiasistați câte 24 de orfani. Proiectul este finanțat din surse proprii.

15. Centrul de voluntariat al Episcopiei Caransebeșului - are la bază activitatea tinerilor din municipiul Caransebeș.

 • Distribuie pe raza protopopiatului Caransebeș peste 1000 de pachete cu alimente/an pentru copiii cu probleme sociale;
 • Asigură lunar distribuirea de pachete alimentare pentru bătrânii fără aparținători și cu venituri reduse din zonele rurale ale episcopiei;
 • Desfășoară ore deschise și spectacole pentru copii din mai multe parohii din protopopiatul Caransebeș;
 • Centrul de voluntariat susține activitatea a două trupe de teatru alcătuite exclusiv din elevi: Credo și Credo junior. Trupele de teatru susțin numeroase reprezentații pentru copiii din zonele rurale ale eparhii, precum și multe spectacole umanitare;
 • A amenajat pentru familii cu mulți copii locuințele pe care acestea le au, renovându-le, mobilându-le și dotându-le cu cele necesare traiului.

16. Banca de alimente a Episcopiei Caransebeșului - proiectul dispune de două locații, una în Caransebeș și una în Oțelu Roșu. Prin acest proiect episcopia are la dispoziție oricând peste 2 tone de alimente neperisabile în caz de calamități. Produsele se înnoiesc periodic, iar cele care se scot sunt dăruite familiilor cu probleme sociale sau centrelor sociale de pe raza eparhiei.

ACTIVITĂȚI SOCIALE CONEXE

 • Sectorul social-filantropic susține prin colecte sau din fonduri proprii diferite cazuri medicale și sociale, proiecte sociale, medicale, educative. Valoarea ajutoarelor acordate de sector se ridică la suma de 391.735 lei pentru anul 2015.
 • Se desfășoară campania Donează sânge, salvează o viață, în toate orașele din cuprinsul Episcopiei noastre, campanie care continuă și în anul 2016, urmărindu-se de centrul eparhial ca această campanie să aibă loc în fiecare an de două ori;
 • Înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului sunt vizitate toate așezămintele sociale din județul Caraș-Severin și secțiile de pediatrie. În anul 2015 s-au împărțit 3.700 pungi cu cadouri pentru toți beneficiarii centrelor și copiilor internați în spitale;
 • În posturile Paștelui și Crăciunului sunt rânduiți preoți care săvârșesc Taina Sfântului Maslu în toate așezămintele sociale și în spitalele județului nostru. Cei care au dorit s-au putut spovedi și împărtăși;

Activitatea socială a Episcopiei se desfășoară și prin ONG-urile:

 1. Asociația „Ioan Popasu” - subordonată Episcopiei Caransebeșului, desfășoară activități cu caracter social-filantropic, misionar, educativ, cultural și cu tineretul, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale specializate din data de 21 septembrie 2007.
 2. Asociația „Filaret Musta” - funcționează cu binecuvântarea Chiriarhului pe lângă parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Caransebeș, și desfășoară activități cu caracter social-filantropic, cultural și cu tineretul.
 3. Asociația „Societatea Femeilor Ortodoxe”, Caransebeș - funcționează cu binecuvântarea Chiriarhului și desfășoară activități cu caracter social-filantropic, misionar și cultural, fiind parteneră în majoritatea proiectelor sociale ale Episcopiei Caransebeșului.
 4. Asociația „Sfânta Ecaterina” - funcționează cu binecuvântarea Chiriarhului pe lângă parohia Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Oravița.
 5. Asociația „Corneliu Temeș” - funcționează cu binecuvântarea Chiriarhului pe lângă parohia Buchin, protopopiatul Caransebeș, desfășurând activități filantropice pe teritoriul Protopopiatului Caransebeș;
 6. Asociația „Centrul de Tineret Moniom”, a parohiei Moniom, Protopopiatul Reșița, care susține activitățile educative, de tineret, culturale și filantropice ale parohiei; Asociația își desfășoară activitatea în Municipiul Reșița.
 7. Asociația „Armonia” a parohiei Sf. Ierarh Nicolae, Bocșa Română, susține activitățile culturale, educative și cu tineretul ale parohiei.