Despre noi
La iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, în anul 2006 la Centrul Eparhial al Episcopiei Caransebeşului a luat fiinţă un atelier de croitorie bisericească, în cadrul căruia s-a început confecţionarea de veşminte liturgice pentru toate treptele clericale. Dacă la început a funcţionat cu un singur angajat, în timp atelierul de croitorie eparhial s-a dezvoltat prin creşterea producţiei în urma activităţii unui număr de cinci angajaţi, sub coordonarea domnului Cosmin Heghediş, absolvent al Facultăţii de Teologie din Caransebeş, precum şi a studiilor postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Începând cu luna decembrie a anului 2008 la atelierul de croitorie s-a achiziţionat şi o maşină de brodat, care brodează materiale cu diferite modele pentru veşminte liturgice. Dintre produsele care se confecţionează la atelierul de croitorie amintim: veşminte arhiereşti, preoţeşti şi diaconeşti; acoperăminte pentru sfânta masă şi accesorii care împodobesc biserica (prapori, dvere, acoperăminte pentru tetrapoade şi procoveţe). Totodată în atelierului eparhial se confecţionează reverende, rase, camilăfci, culioane, necesare vestimentaţiei preoţeşti şi călugăreşti.

Principala preocupare a Centrului Eparhial, prin acest atelier de croitorie este aceea de a conferi vestmintelor liturgice frumuseţea şi decenţa adecvată menirii lor, urmând astfel tradiţiei Bisericii Ortodoxe cu privire la înţelegerea corecta a formei si rostului vestmântului preoţesc. Deşi este un debut al acestei activităţi în Episcopia Caransebeşului, frumuseţea si calitatea produselor noastre, apreciată deja de mulţi dintre ierarhii si preoţii Bisericii noastre, ne îndeamnă sa credem ca nu zadarnică ne este lucrarea. Nădăjduim ca bucuria noastră sa crească, ştiind că nimic nu bucură mai mult pe lucrător decât momentul în care lucrarea îi este înţeleasă şi apreciată, spre folosul slujitorilor si al credincioşilor si spre slava lui Hristos Iisus, Dumnezeul nostru.