Biroul de catehizare a tineretului

Ca urmare a Hotărârii Sf. Sinod nr. 1924/2008 și în Episcopia Caransebeșului a fost înființat Biroul de catehizare a tineretului în toamna anului 2008, în scopul implementării proiectului „Hristos împărtășit copiilor” derulat de Patriarhia Română.

Proiectului inițial „Hristos împărtășit copiilor” i-au urmat celelalte proiecte catehetice derulate la nivel național „Alege Școala” și „Calea Mântuirii”, proiecte care au reușit să dinamizeze activitățile misionare și catehetice cu copiii și tinerii în parohii.

Începând cu luna mai 2014, Biroul de catehizare a tineretului a trecut în subordinea Sectorului Social-Filantropic, Misionar și Activități cu tineretul, alături de Departamentul de tineret. În acest fel, proiectele eparhiale cu caracter misionar adresate tinerilor se completează în mod firesc cu proiectele catehetice pentru copii și tineri derulate la nivel de patriarhie.

Activitatea Biroului de catehizare a tineretului este condusă din inspectorul social și pentru activitățile cu tineretul, alături de câte un responsabil cu catehizarea tineretului la nivelul fiecărui protopopiat.

Proiectul „Alege Școala!” în Episcopia Caransebeșului

În cadrul proiectului „Alege Școala” în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest” (POSDRU), implementat de Patriarhia Română în parteneriat cu Fundația World Vision România au fost înființate, începând cu vara anului 2014, un număr de patru centre educaționale inovative, în patru orașe ale județului: Reșița, Caransebeș, Oravița și Moldova Nouă.

Înființarea acestor centre la nivelul județului a însemnat:

 • activități educative pentru 110 copii și tineri cu vârste între 6-17 ani aflați în risc de abandon școlar;
 • activități educative (educație remedială) pentru 29 de tineri care au părăsit de timpuriu școala, înscriși în programul ”A doua șansă”;
 • activități de consiliere oferite unui număr de 86 de părinți ai copiilor aflați în risc de abandon școlar;
 • tabere gratuite (”Licăr de lumină”) oferite tuturor celor 110 copii înscriși în proiect;
 • cursuri de formare pentru ocupația de lucrător de tineret la care au participat 9 preoți și profesori implicați în proiect;
 • dotări ale centrelor cu aparatură și material didactic în valoare de aproximativ 15.000 euro.

Proiectele anuale desfășurate prin Biroul de catehizare a tineretului

1. Proiectul național „Sf. Euharistie – Lumina vieții creștine” (ianuarie – mai 2014)

 • În Episcopia Caransebeșului la acest proiect au luat parte 446 de copii, un număr de 201 credincioși s-au constituit în beneficiari ai proiectului, iar bugetul total pe eparhie a fost de 8020 lei;
 • Proiectul desemnat câștigător din partea eparhiei Caransebeșului a fost „Împărtășirea cu Hristos prin frații aflați în suferință” derulat în Parohia Nașterea Maicii Domnului Bocșa – Vasiova (25 de copii implicați, 45 de beneficiari).

2. Proiectul național „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” (ianuarie – mai 2015)

 • În episcopia Caransebeșului la acest proiect au luat parte 221 de copii cu vârste între 7-17 ani, din 16 grupe catehetice
 • Proiectul desemnat câștigător din partea eparhiei Caransebeșului a fost „O faptă bună la temelia Clinicii Nera” implementat de cei 30 de copii ai grupei catehetice a parohiei ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom-Reșița.

3. Proiectul național „Biserica și școala din sufletul meu” (decembrie 2015 – mai 2016)

 • Proiectul este în desfășurare, în concurs fiind înscrise aproximativ 40 de grupe catehetice din cadrul programului „Hristos împărtășit copiilor”.