Departamentul de tineret al Episcopiei Caransebeșului

Obiectivul nostru: „Tineri în Biserică”!

Tendințele tot mai acute de secularizare înregistrate la nivelul întregii societăți, dar mai ales la nivelul tinerei generații, criza morală și demografică tot mai accentuată din ultimii ani, alături de numărul mare de copii și tineri cu părinți plecați în străinătate, precum și de nevoia unei implicări mai susținute a Bisericii în viața Cetății, sunt premise care au dus la intensificare lucrării misionare cu tinerii în Episcopia Caransebeșului.

Strategia Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului, a avut la bază concluziile unui studiu sociologic – „Împreună pentru copiii noștri”, realizat prin resurse proprii pe parcursul anilor 2012 și 2013 în rândul copiilor, al părinților, dar și al cadrelor didactice. Instrumentele sociologice utilizate – atât cantitative (aproximativ 800 de chestionare), cât și calitative (interviul în profunzime, discuții de grup), au arătat problemele cu care se confruntă tânăra generație:

 • timpul tot mai mare petrecut în spațiul virtual, de multe ori fără control parental, în dauna socializării reale și a preocupărilor ludice specifice vârstei;
 • timpul tot mai scurt petrecut cu părinții, în principal datorită fenomenului migrației forței de muncă în străinătate;
 • scăderea interesului pentru școală și pentru educație (formare) în general, pe fondul falselor modele care sunt promovate în mass-media;
 • din punct de vedere al vieții religioase, o participare destul de redusă la viața Bisericii, concretizată într-o prezență redusă la biserică, cauza principală fiind lipsa unei educații adecvate în familie;
 • lipsa unor activități extrașcolare care să promoveze valorile morale și spirituale, precum: credința, cinstea, corectitudinea și responsabilitatea.

Ca urmare, la nivelul eparhiei, începând cu anul 2012, a fost implementat programul-cadru „Tineri în Biserică”, menit să vină în sprijinul copiilor și tinerilor în scopul apropierii lor de valorile Bisericii și ale neamului.

Programul-cadru „Tineri în Biserică”

Este un proiect permanent al Departamentului de tineret, implementat începând cu toamna anului 2012 , adresat copiilor și tinerilor cu vârste între 6-18 ani și concretizat în:

 • înființarea unor centre de tineret la nivelul parohiilor
 • tabere, școli de vară, pelerinaje și excursii tematice
 • concursuri pe teme religioase („Să ne cunoaștem credința!”)
 • spectacole artistice și cu caracter filantropic susținute de copii si tineri;
 • simpozioane, seminarii și ateliere de lucru pentru tineri
 • proiectul adresat părinților „Împreună pentru copiii noștri”

Începând cu anul 2012 și până în prezent, aproximativ 3.000 de copii și tineri au luat parte la activitățile desfășurate în cadrul programului „Tineri în Biserică”

1. Centrele de tineret din Episcopia Caransebeșului

Începând cu anul 2012, cu binecuvântarea ierarhului, în cadrul Departamentului de tineret, au luat ființă 12 centre de tineret, atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Centrul de tineret este un concept nou, implementat în premieră în eparhia noastră care își propune să ofere coerență și consistență misiunii cu tinerii la nivelul parohiilor. Urmărind, în același timp, permanentizarea activităților cu tinerii, centrul de tineret înseamnă:

 • programe educative, culturale și artistice cu caracter duhovnicesc
 • program permanent (cel puțin două activități pe săptămână)
 • parteneriate cu diverse instituții: școli, biblioteci, case de cultură
 • voluntariat în Biserică
 • activități monitorizate, coordonate și susținute de Centrul eparhial

Cele 12 centre de tineret din Episcopia Caransebeșului găzduiesc:

 • 362 de copii și tineri cu vârste între 6-18 ani;
 • meditații, ateliere artistice, cateheze, educație non-formală, consiliere școlară, cursuri de limbi străină, dansuri, manifestări culturale, seri biblice, seminarii pe diverse teme
 • aproximativ 30 de voluntari din diverse domenii de activitate: preoți, profesori, artiști plastici, asistenți sociali, psihologi
 1. Centrul de tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” ORAVIȚA - înființat în: noiembrie 2012
 2. Centrul de tineret „Sf. Ștefan cel Mare” ANINA - înființat în: februarie 2013
 3. Centrul de tineret „Sf. M. Mc. Gheorghe” MOLDOVA NOUĂ - înființat în: octombrie 2013
 4. Centrul de tineret „Oravița Montană” - înființat în: ianuarie 2014
 5. Centrul de tineret Bocșa – Vasiova - înființat în: februarie 2014
 6. Centrul de tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom – REȘIȚA - înființat în: martie 2014
 7. Centrul de tineret „Sf. Ap. Andrei” CARANSEBEȘ - înființat în: mai 2014;
 8. Centrul de tineret „Sf. Împ. Constantin și Elena” Oțelu Roșu - înființat în: mai 2014
 9. Centrul de tineret „Sf. Nicolae” Cornereva – înființat în: mai 2015
 10. Centrul de tineret „Sf. Mc. Varvara” Moldova Nouă - înființat în: iunie 2015
 11. Centrul de tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Reșița – înființat în: septembrie 2015
 12. Centrul de tineret „Sf. Stelian” Bocșa Română – înființat în: octombrie 2015

2. Taberele și excursiile tematice

Un segment important al misiunii cu tânăra generație îl constituie programul de tabere, școlile de vară și excursii care sunt oferite gratuit tuturor participanților, în semn de recompensă și motivare pentru rezultatele deosebite obținute în centrele de tineret, dar și pentru implicarea activă în viața liturgică a Bisericii.

Fie că vorbim de tabere de vară, tabere de creație, școli de vară, excursii tematice sau pelerinaje, acestea constituie modalitățile prin care noțiunile teoretice prezentate și dezbătute în centre își regăsesc aplicabilitatea în viața de zi cu zi. Sunt, de asemenea, excelente prilejuri de socializare reală a tinerilor, într-un cadru creștin și sănătos din punct de vedere spiritual.

2.1. Tabăra de creație „Credință și artă pentru toți” – 6 ediții, începând cu luna august 2012

 • ateliere de confecționare icoane prin diferite tehnici;
 • atelier de sculptură în lemn
 • ateliere de bricolaj, confecționare decorațiuni din hârtie
 • jocuri și concursuri tematice
 • drumeții în aer liber, jocuri de orientare
 • educație non-formală (leadership, lucru în echipă, ș.a.)
 • consiliere și dezvoltare personală
 • program de rugăciune și formare duhovnicească
 • participare la Sfânta Liturghie (spovedanie, împărtășanie)
 • expoziție și premii acordate de chiriarhul locului la finalul fiecărei tabere.

La cele 6 ediții desfășurate până acum au participat 150 de copii între 9-14 ani:

 • 21-23 august 2012, Mănăstirea Almăj – Putna
 • 7-12 ianuarie 2013, Băile Herculane
 • 1-6 iulie 2013, Mănăstirea Nera
 • 2-8 februarie 2014, Sarmisegetuza
 • 30 iunie - 6 iulie 2014, Mărghitaș-Anina
 • 28 iulie – 1 august 2015, Coronini

2.2. Proiectul tematic „Credință și istorie pentru toți” – 5 ediții, începând din octombrie 2012

 • excursie tematică de 3 zile în „Țara Hațegului”;
 • pelerinaje și închinare la Prislop, Colț, Densuș;
 • vizitarea unor obiective istorice: Sarmisegetuza Ulpia Traiana, Cetatea Colț, Castelul Corvineștilor;
 • program de rugăciune și formare duhovnicească;
 • educație non-formală;

Până în prezent, la acest proiect au participat aproximativ 140 de copii cu vârste între 9-14 ani participanți

2.3. Școala de vară „Credința altfel” – 3 ediții, începând cu iulie 2013

 • Băile Herculane, 29 iulie – 2 august 2013;
 • Moniom, 28 iulie – 3 august 2014
 • Coronini, 16-22 august 2015
 • Activități educative cu caracter religios
 • Jocuri și concursuri educative
 • Seri tematice, discuții, work-shop-uri;
 • Educație non-formală (lucrul în echipă, liderul, strategii de comunicare)
 • Participarea la sfintele slujbe, spovedanie, împărtășanie
 • Drumeții în aer liber, jocuri de orientare în natură
 • ”Școala valorilor” - invitați din diverse domenii de activitate în mijlocul tinerilor

La cele trei ediții au participat aproximativ 90 de copii din tot județul. Aproximativ 380 de copii și tineri din tot județul au pariticipat la cele 14 tabere organizate în perioada august 2012 – august 2015.

2.4. Reuniuni și întâlniri ale tinerilor din județul Caraș-Severin

 • Reuniunea tinerilor ortodocși de la Baia Mare, 3-6 Septembrie 2014 – au fost prezenți 50 de tineri cu vârste între 15-30 ani din tot județul Caraș-Severin;
 • Întâlnirea tinerilor ortodocși de la Cluj-Napoca, 4-7 Septembrie 2015 – au participat 100 de tineri cu vârste între 15-35 ani din tot județul Caraș-Severin;
 • Reuniunea Centrelor de tienret din Episcopia Caransebeșului – 2 edițiii (2014 și 2015) – festivitate de prezentare a activităților desfășurate în centrele de tineret și de premiere a celor mai active centre, a voluntarilor și a tinerilor cu rezultate deosebite.
 • Zilele Tineretului Ortodox, 1-3 Februarie 2015 – activități culturale, educative și artistice desfășurate în diverse locații din județ.
 • Zilele Tineretului Ortodox, 30 ianuarie – 6 februarie 2016 – seminarii, simpozioane, conferințe duhovnicești, program liturgic pentru aproximativ 300 de tineri din tot județul.

3. Proiectul „Împreună pentru copiii noștri”

Este un proiect adresat părinților copiilor membri ai centrelor de tineret, care are ca scop consolidarea parteneriatului Biserică – Șoală – Familie și implică următoarele tipuri de activități:

 • seminarii de consiliere a părinților (parenting) / ”școala părinților”
 • dezbateri, mese rotunde, întâlniri pe diverse teme de interes pentru părinți (alimentație sănătoasă, prevenirea traficului de persoane, ș.a.)
 • aplicare de chestionare pe diverse teme de interes pentru copii și părinți;

Proiectul este implementat astfel:

 • ca activitate permanentă în cadrul Centrelor de tineret Sf. Arh. Mihail și Gavriil Moniom și Sf. M. Mc. Ecaterina Oravița;
 • seminarii și întâlniri cu părinții în diverse locații din județ (Reșița, Oravița, Gârliște)

Proiectul a debutat în vara anului 2014 și, până în prezent, de activitățile specifice beneficiază 50 de părinți (cu caracter permanent) și alți 150 de părinți au fost prezenți la activități ocazionale.

4. Concursul eparhial „Să ne cunoaștem credința!”

Se adresează copiilor cu vârste între 10-14 ani și a avut ca scop încă de la început (vara anului 2012) atât crearea unor nuclee de tineri și copii la nivelul parohiilor (viitoarele centre de tineret), cât și recompensarea celor mai merituoși participanți (premii în cărți, obiecte bisericești, dar și tabere gratuite). Până în prezent, concursul s-a concretizat în:

 • concursuri în 15 parohii din 12 localități;
 • aproximativ 300 de copii participanți;
 • 3 festivități de premiere la nivel eparhial;
 • premii și recompense pentru toți participanții

În total, aproximativ 700 de copii au participat la proiectele educative cu caracter permanent desfășurate în perioada octombrie 2012 – octombrie 2014

5. Cursuri de formare și perfecționare organizate prin Departamentul de tineret

În paralele cu proiectele destinate copiilor și tinerilor, Departamentul de tineret acordă atenția cuvenită și preoților, profesorilor, lucrătorilor de tineret și asistenților sociali care lucrează cu tinerii.

Astfel, preocuparea pentru formarea și perfecționarea acestora, s-a concretizat până în prezent în următoarele cursuri:

 • „Scrierea proiectelor de tineret în contextul Programului ”Erasmus +”, Reșița, 15-17 Mai 2014
 • „Metode și instrumente de educație non-formală în contextul Programului Erasmus+”, Caransebeș, 26-28 Iunie 2014
 • Curs de formare pentru ocupația lucrător de tineret (curs acreditat ANC), Caraiman, 6-10 Octombrie 2014 (în cadrul proiectului ”Alege Școala!”)
 • „Designul activităților de învățare în contextul programului Erasmus+”, Moniom, 6-8 August 2015.

Dificultăți întâmpinate în misiunea cu tinerii

 • Scăderea numărului de copii și tineri, cu precădere în parohiile din mediul rural;
 • În unele parohii (îndeosebi din mediul urban) se constată o lipsă a spațiilor necesare derulării proiectelor catehetice, sau locații necorespunzătoare;
 • Resurse financiare limitate (pe fondul crizei economice și a migrației forței de muncă);
 • Slaba implicare a autorităților locale și județene în sprijinirea proiectelor adresate tinerilor

Planuri de viitor

 • Extinderea rețelei de centre de tineret, prin deschiderea unor astfel de centre în toate parohiile urbane, dar și în comunele mai mari.
 • Cursuri de formare și perfecționare pentru toți preoții, profesorii, lucrători de tineret și voluntarii care activează în centrele de tineret.
 • Extinderea proiectului adresat părinților ”Împreună pentru copiii noștri” la nivelul tuturor centrelor de tineret ale eparhiei.
 • Înființarea unei platforme virtuale care să conțină atât material-resursă pentru activitățile cu tinerii și prin intermediul căreia să poată fi promovată corespunzător activitatea din centre.
 • Construirea unui centru de misiune cu tinerii care să ofere toate condițiile necesare organizării taberelor și a școlilor de vară pentru copii și tineri.
 • Obținerea de finanțări din fonduri structurale, naționale sau locale prin depunerea de proiecte destinate educației și formării tinerilor.