Lista cuprinzând diferendele patrimoniale dintre Episcopia Caransebeşului și Episcopia Greco-catolică de Lugoj
Nr. Crt. Parohia/Protopopiatul Situaţia existentă în luna noiembrie 2012
1 Băuţarul Inferior
Prot. Caransebeş
Biserica a aparţinut comunităţii greco-catolice. Se solicita serviciul alternativ şi acces la cimitir. O singură biserică în localitate. Instanţa a respins revendicarea bisericii prin sentinţa nr. 2043/6 noiembrie 2007. (Cultul greco-catolic şi-a construit biserică)
2 Băuţarul Superior
Prot. Caransebeş
Se propunea serviciu alternativ, fiind o singură biserică în sat. Instanţa a respins revendicarea bisericii de către Statul Român prin sentinţa nr. 2043/6 noiembrie 2007. Începând cu luna noiembrie 2012, prin adrese scrise din partea cultului greco-catolic, s-a reînceput procedura de solicitare a locașului de cult.
3 Bocşa Montană
Prot. Reşiţa
A fost retrocedată o biserică înainte de anul 1996.
4 Bucova
Prot. Caransebeş
Biserica a aparţinut comunităţii greco-catolice, care după 1990 şi-a construit un locaş propriu. Instanţa a respins revendicarea de către Statul Român bisericii prin sentinţa nr. 2043/6 noiembrie 2007.
5 Cârnecea
Prot. Oraviţa
Există o capelă şi o casă parohială, construite de greco-catolici. Se solicită serviciu alternativ în capela de acolo. Credincioşii ortodocşi se opun. Capela este în proprietatea Statului Român.
6 Comorâşte
Prot. Oraviţa
A existat o capelă greco-catolică, demolată în 2002. În 2007 se solicita un proces-verbal prin care ortodocşii să renunţe formal la pretenţia asupra terenului respectiv.
7 Ilidia
Prot. Oraviţa
A fost retrocedat un teren şi s-a ridicat o biserică nouă.
8 Izgar
Prot. Reşiţa
Biserica a aparţinut greco-catolicilor. În 2007 se propunea serviciu alternativ, fiind o singură biserică în sat. Nu există comunitate greco-catolică. Începând cu luna noiembrie 2012, prin adrese scrise din partea cultului greco-catolic, s-a reînceput procedura de solicitare a locașului de cult.
9 Jitin
Prot. Oraviţa
Biserică retrocedată în anul 1997.
10 Mercina
Prot. Oraviţa
Există două biserici. Comunitatea ortodocşilor se opune retrocedării, în biserică fiind făcute multe investiţii. Sunt 2 biserici în sat. La preluarea din 1948, biserica era într-o stare deplorabilă, ortodocşii făcând acoperiş nou, tencuială, pictură în frescă, dotări, mobilier, etc. În luna noiembrie 2012 nu era niciun greco-catolic în sat.
11 Mercina
Oraviţa Română
S-a retrocedat o biserică în anul 1993.
12 Ramna
Prot. Reşiţa
A fost retrocedată o casă. Biserica fostă greco-catolică este cea în care s-a investit prioritar. Sunt 2 biserici în sat. Două procese aflate pe rolul primei instanţe, pentru drept de folosinţă şi pentru drept de proprietate. Prima instanță (Tribunalul Caraș-Severin) a respins acțiunea cultului greco-catolic, pentru dreptul de folosință.
13 Reşiţa
Parohia „Sf. Iosif cel Nou”
Proces (câştigat la prima instanţă prin sentinţa nr. 240/2012) pentru retrocedarea bisericii şi casei parohiale de la Protopopiat. Casa a fost construită abia în 1957. Acțiunea cultului greco-catolic se află în recurs la Curtea de Apel Timișoara
14 Scăiuş
Prot. Reşiţa
S-a retrocedat biserica şi casa parohială înainte de 1996. Sunt aproximativ 9-10 familii greco-catolice.
15 Secăşeni
Prot. Oraviţa
S-a retrocedat o biserică şi casă parohială în anul 1993.Sunt 7 familii de greco-catolici.
16 Surducu Mare
Prot. Oraviţa
A fost retrocedată o biserică greco-catolică în 1993. (aproximativ 30 familii) şi casă parohială.
17 Târnova
Prot. Reşiţa
Biserica fostă greco-catolică este cea în care s-a investit prioritar. Există o şcoală confesională şi o casă parohială ce au aparţinut greco-catolicilor. Sunt 5-6 familii de greco-catolici. Începând cu luna noiembrie 2012, prin adrese scrise din partea cultului greco-catolic, s-a reînceput procedura de solicitare a locașului de cult.
18 Ticvaniu Mare
Prot. Oraviţa
A fost retrocedată biserica către greco-catolici şi casa parohială în anul 2006 în cadrul comisiei mixte pentru dialog.
19 Ticvaniu Mic
Prot. Oraviţa
A fost retrocedată biserică şi casă parohială înainte de anul 1996.
20 Vărădia
Prot. Oraviţa
În anul 2007 se solicita casa parohială, unde în acel moment locuiau călugării de la schitul din zonă. Există construită biserică greco-catolică.
21 Vermeş
Prot. Reşiţa
Biserica este în proprietatea statului român. Există o biserică greco-catolică. Sunt 30 de familii de greco-catolici.
22 Zorlenţu Mare
Prot. Reșiţa
Biserica fostă greco-catolică este cea în care s-a investit prioritar. Nu sunt greco-catolici în localitate.