Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național


FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

AXA PRIORITARĂ 3. „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

PARTENERI

EPISCOPIA SEVERINULUI ȘI STREHAIEI
Drobeta Turnu Severin, str. I. Gh. Bibicescu, nr. 6,
cod 220103, jud. Mehedinți, România
www.episcopiaseverinului.ro

EPISCOPIA CARANSEBEȘULUI
Caransebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 11,
cod 325400, jud. Caraș-Severin, România
www.episcopiacaransebesului.ro

UNIVERSITATEA DIN PRESOV FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov,
Republica Slovacă
www.unipo.sk

MUZEUL REGIUNII PORȚILE DE FIER
Drobeta Turnu Severin, str. Independenței, nr. 2,
cod 220171, jud. Mehedinți, România
www.portiledefier.ro


OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru iî domeniul patrimoniului cultural pentru 948 persoane.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat prin intermediul cursurilor de formare profesională specifice muncii de evaluare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi a cursurilor de iniţiere în utilizarea tehnologiei informatice.

2. Crearea condiţiilor necesare adaptabilităţii permanente a angajaţilor şi creşterea capacităţii interne a solicitantului şi partenerilor de a dezvolta resurse umane proprii, prin înființarea a 11 centre de lucru interregionale cu rol de centre metodologice, formare şi informare în domeniul patrimoniului cultural.

3. Dezvoltarea de parteneriate transnaţionale pentru transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul protecţiei şi promovării patrimoniului cultural naţional între actorii regionali şi partenerul internaţional.

4. Asigurarea sănătaţii şi securităţii la locul de muncă şi protecţia mediului prin organizarea de sesiuni de informare specifice.

5. Implementarea formelor flexibile de organizare a muncii prin intermediul metodelor inovatoare: platformă online de colaborare, bază de date electronică, muzeu virtual.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 33 luni, respectiv 1.07.2010 - 31.03.2013

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este de 6.865.135 lei, din care 6.200.211, 21 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă, 126.534 lei contribuţia proprie a Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi 538.388,87 lei cheltuielile neeligibile aferente proiectului.

GRUPUL ŢINTĂ

948 angajaţi din cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi Episcopiei Caransebeşului.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PROIECTULUI

1. Activităţi de management al proiectului
2. Amenajarea centrelor de lucru, stabilirea organigramei şi realizarea platformei online şi a aplicaţiilor informatice
3. Pregătirea şi organizarea seminariilor pentru lansarea platformei online de colaborare şi a aplicaţiilor informatice
4. Anunţul, primirea solicitărilor şi selecţia angajaţilor pentru cursul de muzeograf – perfecţionare
5. Organizarea şi derularea cursului de perfecţionare – muzeograf
6. Anunţul, primirea solicitărilor şi selecţia pentru cursurile de: muzeograf – specializare în gestiunea şi clasarea bunurilor culturale, iniţiere TIC, iniţiere engleză şi formator – curs perfecţionare
7. Organizarea şi derularea cursului iniţiere TIC
8. Organizarea şi derularea cursului de muzeograf – specializare în gestiunea şi clasarea bunurilor culturale
9. Organizarea şi derularea cursului de perfecţionare – formator
10. Organizarea şi derularea cursului de iniţiere – limba engleză
11. Organizarea şi derularea workshop-urilor pentru realizarea transferului de expertiză de la partenerul internaţional către grupul ţintă
12. Organizarea şi derulare seminariilor de informare
13. Stagiu internaţional de informare şi documentare.

REZULTATE ANTICIPATE:

- 11 centre de lucru în domeniul patrimoniului cultural, dintre care: 2 centre coordonatoare la Drobeta-Turnu Severin şi Caransebeş şi 9 centre de lucru pe teritoriul judeţelor Mehedinţi şi Caraş-Severin;
- 1 reţea informatică ce va realiza conexiunea dintre centrele de lucru;
- 1 platformă online de colaborare care va cuprinde: 2 baze de date electronice cu informaţii despre bunurile de patrimoniu din judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin, 2 pagini web, 2 muzee virtuale cu bunurile de patrimoniu aflate în administrarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi Episcopiei Caransebeşului;
- 250 angajaţi participanţi la cursul de perfecţionare – muzeograf; 80 angajaţi specializaţi în domeniul – gestiunea şi clasare bunurilor culturale; 80 angajaţi iniţiaţi în utilizarea TIC; 80 angajaţi iniţiaţi în limba engleză; 50 angajaţi perfecţionaţi în specialitatea de formator;
- 2 seminarii de informare pentru lansarea platformei online de colaborare şi a aplicaţiilor informatice;
- 2 grupuri permanente de lucru şi consultare în domeniul patrimoniului cultural naţional constituite în judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin;
- 2 parteneriate pe termen lung încheiate cu autorităţile şi actorii din domeniul patrimoniului cultural pentru protejarea şi promovarea patrimoniului cultural din judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin;
- 11 workshop-uri pentru realizarea transferului de expertiză de la partenerul internaţional către grupul ţintă prin care 948 persoane vor fi informate cu privire la noile tehnici de gestiune şi clasare a bunurilor de patrimoniu;
- 1 ghid instrumentar de evaluare, clasare şi protejare a patrimoniului cultural conform noilor standarde internaţionale;
- 11 seminarii de informare privind asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă prin care 948 de persoane vor fi informate cu privire la sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
- 11 seminarii de informare privind protecţia mediului şi controlul poluării prin care 948 persoane vor fi informate cu privire la protecţia mediului şi controlul poluării;
- 2 stagii internaţionale de informare şi documentare în domeniul evaluării, clasării şi protejării patrimoniului cultural;
- îmbunătăţirea cunoştinţelor privind gestiunea, evaluarea şi protejarea patrimoniului cultural conform tehnicilor utilizate pe plan internaţional pentru 24 de angajaţi de la Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Caransebeşului;
- materiale de promovare a proiectului şi finanţatorului: 2 panouri, 3000 pliante, 500 afişe, 2000 broşuri, 2 bannere, 5 emisiuni radio, 2 emisiuni TV, 1 spot radio, 1 spot TV, 2 conferinţe de presă.